menu

Zobacz fragment leksykonu

fragment.html
interaktywne przeglądanie we flash (3,2 MB)
przykładowe strony 


fragment w pliku pdf (3,4 MB)
przykładowe strony 

 


Leksykon języka migowego

Bogatynia 2011

Redakcja: Olgierd Kosiba, Piotr Grenda
Znaki pokazują: Joanna Cyboran, Eliza Cygan, Agnieszka Golec
Opisy znaków: Agnieszka Golec, Eliza Cygan, Marita Stęposz
Opracowanie wstępu „Świat ciszy”: Dorota Grądalska, Liwia Cholewińska
Terminy i pojęcia: Agnieszka Nasiłowska
Konsultacja merytoryczna: Dorota Grądalska, Eunika Lech, Agnieszka Nasiłowska, Ewa Oliwkowska, Halina Wojda - Wilczyńska
Korekta tekstu: Elżbieta Górecka, Gabriela Król
Zdjęcia, opracowanie elementów graficznych, skład i łamanie: Piotr Grenda
© Copyright by Olgierd Kosiba & Piotr Grenda
wydano nakładem: Wydawnictwo „Silentium”
ISBN 978-83-932856-3-1
Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. www.bzgraf.pl


Przykładowa strona leksykonu

Przykład znaków w Leksykonie języka migowego 

      

o leksykonie języka migowego | zobacz fragment | zamówienia | regulamin | zawartość leksykonu | pliki do pobrania | kontakt | konkurs