menu

Rekomendacje

Niezwykle cieszy nas fakt, że jeszcze przed oficjalną publikacją, leksykon uzyskał aprobatę wielu organizacji działających na rzecz języka migowego. Także bardzo pozytywnie na temat leksykonu wypowiedziały się czołowe autorytety z dziedziny języka migowego. 

Oficjalne listy rekomendujące otrzymaliśmy między innymi od:
Treść jednego z listów rekomendujących

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” rekomenduje „Leksykon języka migowego” z Wydawnictwa „Silentium” jako pomoc przy nauce języka migowego.

Stowarzyszenie „Effetha” od wielu lat prowadzi działania promujące język migowy oraz nauczanie tego języka. Dlatego możemy ocenić „Leksykon języka migowego” jako publikację cechującą się profesjonalizmem oraz obszernością treści. Jest to dzieło traktujące język migowy w sposób przejrzysty i kompleksowy. Leksykon może stanowić cenną pomoc nie tylko dla każdej osoby uczącej się języka migowego, ale też dla wszystkich osób mających związek z językiem migowym.

„Leksykon języka migowego” to publikacja innowacyjna, będąca ważnym krokiem na drodze popularyzowania języka migowego w świadomości społecznej. Dlatego też nasze stowarzyszenie rekomenduje Leksykon dla wszystkich mających związek z językiem migowym.

podpisano:
Prezes Zarządu Elżbieta Gurska
V-ce Prezes Zarządu Halina Owczarek

 

o leksykonie języka migowego | zobacz fragment | zamówienia | regulamin | zawartość leksykonu | pliki do pobrania | kontakt | konkurs